CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

DETALE ARCHITEKTONICZNE (3)

Detal architektoniczny "Diabeł" 81,30 zł 100,00 zł
Detal architektoniczny " Scena z krucyfiksem: 138,21 zł 170,00 zł
Detal architektoniczny Jezus na osiołku" 81,30 zł 100,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA (19)

Krzyżacy 66,67 zł 70,00 zł
Z DZIEJÓW RELIGIJNYCH POMEZANII W XVII WIEKU, TOM I SYNTEZA DZIEJÓW 61,90 zł 65,00 zł
ZŁOTNICTWO SAKRALNE PRUS KRÓLEWSKICH 171,43 zł 180,00 zł
ŚWIĘCI ORĘDOWNICY RZEŻBA GOTYCKA NA ZAMKU W MALBORKU 76,19 zł 80,00 zł
LEGENDY I OPOWIEŚCI ZAMKU MALBORK 14,29 zł 15,00 zł
LEGENDS AND TALES OF MALBORK CASTLE 14,29 zł 15,00 zł
SAGEN UND LEGENDEN UM DIE MARIENBURG 14,29 zł 15,00 zł
XVIII SESJA POMORZOZNAWCZA vol I 47,62 zł 50,00 zł
XVIII SESJA POMORZOZNAWCZA vol II 47,62 zł 50,00 zł
CONFLICTUS MAGNUS APUD GRUNWALD 1410. MIĘDZY HISTORIĄ A TRADYCJĄ 42,86 zł 45,00 zł
Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości 14,29 zł 15,00 zł
Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej w okresie nowożytnym 14,29 zł 15,00 zł
FUNKCJE MUZEUM WSPÓŁCZEŚNIE 14,29 zł 15,00 zł
Księgozbiory rozproszone losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej 38,10 zł 40,00 zł
KALENDARZ 2018 20,33 zł 25,00 zł
HENRYK FEILHAUER Mirdzioryty-Rysunki 4,88 zł 6,00 zł
CONSERVATION EST AETERNA CERATIO 32,52 zł 40,00 zł
MAGICZNA PRZESTRZEŃ ZŁOTEJ BRAMY W MALBORKU 133,33 zł 140,00 zł
BURSZTYN ZŁOŻA -WŁAŚCIWOŚCI - KOLEKCJE 38,10 zł 40,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Katalogi (5)

PRAHISTORYCZNE BURSZTYNIARSTWO NA ŻUŁAWACH WIŚLANYCH 57,14 zł 60,00 zł
PUNTOS SEVEN GATES TO ETERNITY SIEDEM WRÓT DO WIECZNOŚCI 4,88 zł 6,00 zł
WŁODZIMIERZ KOTKOWSKI 4,88 zł 6,00 zł
POLSKIEGO EKSLIBRISU DZIEŃ WCZORAJSZY 4,88 zł 6,00 zł
OBLĘŻENIE MALBORK 16,26 zł 20,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Katalogi / Katalogi Biennale Ekslibrisu (19)

IX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 1,06 zł 1,30 zł
X Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,28 zł 6,50 zł
XI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,50 zł 5,50 zł
XIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 2,03 zł 2,50 zł
XIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,28 zł 6,50 zł
XV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 10,50 zł 10,50 zł
XVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 10,50 zł 10,50 zł
Laureaci Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego 5,28 zł 6,50 zł
XVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 10,00 zł 10,50 zł
XIX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 10,00 zł 10,50 zł
XX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 10,00 zł 10,50 zł
XXI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 15,24 zł 16,00 zł
XXII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 15,24 zł 16,00 zł
XXIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU 42,86 zł 45,00 zł
PÓł WIEKU Z EKSLIBRISEM W MALBORKU 47,62 zł 50,00 zł
XXV MIĘDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO 38,10 zł 40,00 zł
XVII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO 8,54 zł 10,50 zł
EKSLIBRISY JUBILEUSZOWE BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 3,25 zł 4,00 zł
XXVI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE EKSLIBRISU WSPÓŁCZESNEGO 61,90 zł 65,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Katalogi / Katalogi wystaw (24)

Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty 10,00 zł 10,50 zł
Broń palna Kuchenreuterów w zbiorach polskich. Warsztaty rusznikarskie i szyftarskie od XVII do XIX wieku 40,00 zł 42,00 zł
Imagines Potestatis. Insignien und Herrschaftszeichen im Königsreich Polen und Deutschen Orden 40,00 zł 42,00 zł
Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku. Historia i konserwacja 5,24 zł 5,50 zł
Kobierce kaukaskie ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian w Zamku Królewskim 5,24 zł 5,50 zł
Maciej Kilarski. Pochwała architektury 30,00 zł 31,50 zł
Władysław Kozioł. Witraże 5,50 zł 5,50 zł
Blask renesansu w średniowiecznym zamku. Sztuka użytkowa i dekoracyjna ze zbiorów Państwowego Ermitażu w Sankt Petersburgu 15,24 zł 16,00 zł
Zamek Malborski w twórczości artystów minionych stuleci. Grafika, malarstwo, rysunek 10,00 zł 10,50 zł
Bohdan Paczkowski. Malarstwo 1,43 zł 1,50 zł
Henryk Feilhauer. Precyzja i żywioł 10,00 zł 10,50 zł
Portret artysty na nowo odkryty.Johann Carl Schultz (1801–1873) znany i nieznany 30,00 zł 31,50 zł
Grunwald i Malbork.1410-1910-2010 5,24 zł 5,50 zł
Creme de la creme 23,81 zł 25,00 zł
MIEDZIORYTY WOJCIECH ŁUCZAK 23,81 zł 25,00 zł
Srebra monetami inkrustowane 47,62 zł 50,00 zł
DIALOG MIEJSCA 23,81 zł 25,00 zł
KATALOG WYSTAWY KOZIOŁ & KOZIOŁ 38,10 zł 40,00 zł
TRZY WIEKI W GRANICACH RZECZPOSPOLITEJ . ZAMEK malborski od inkorporacji do rozbioru ( 1454 - 1772) 14,29 zł 15,00 zł
WITRAŻE W ZBIORACH MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU 76,19 zł 80,00 zł
PRZYWRACANIE HISTORII 203,25 zł 250,00 zł
MALARSTWO 47,62 zł 50,00 zł
KRZYŻACY W EASTMANCOLORZE 12,38 zł 13,00 zł
GWIAZDY ORDEROWE 32,52 zł 40,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Katalogi / Katalogi zbiorów (4)

Kartografia.Katalog zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku 30,00 zł 31,50 zł
Polski fajans w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku 30,48 zł 32,00 zł
Pocztówki- Katalog Zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku 85,71 zł 90,00 zł
KAFLE I PIECE KAFLOWE 121,95 zł 150,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Naukowe, popularnonaukowe (28)

Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną 25,24 zł 26,50 zł
Społeczny odbiór procesu i upadku zakonu templariuszy we Francji w pierwszej połowie XIV wieku 15,24 zł 16,00 zł
Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411–1454. Przyczynek do funkcjonowania mieszczańskich elit politycznych w średniowieczu 15,24 zł 16,00 zł
Idea Pamięć Troska 48,00 zł 48,00 zł
Odbudowa i konserwacja zespołu zamkowego w Malborku w latach 1945–2000 25,24 zł 26,50 zł
Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich 5,24 zł 5,50 zł
Pro memoria Augustyn Szpręga (1896–1949) 26,50 zł 26,50 zł
Kancelaria krzyżacka i polska kancelaria królewska w XV wieku. 10,00 zł 10,50 zł
Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995. T. II 16,00 zł 16,00 zł
Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965–1995. T. I 16,00 zł 16,00 zł
Elita władzy miasta Malborka w średniowieczu 5,50 zł 5,50 zł
Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego, tom II 16,00 zł 16,00 zł
Młyny w Malborku i okolicy od XIII do XIX wieku. Seria: Malborskie szkice i monografie z historii kultury materialnej. T. II 10,50 zł 10,50 zł
Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, cześć 2 10,50 zł 10,50 zł
Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski. Tom II, cześć 1 10,50 zł 10,50 zł
Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 18–19 X 2001 10,00 zł 10,50 zł
Grunwald 1410. Wybór tekstów źródłowych. Tom I: Narodziny idei krucjatowej 20,00 zł 21,00 zł
Omnes sancti et sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich zakonu krzyżackiego 15,24 zł 16,00 zł
Misja Benedykta Makraia w latach 1412-1413 15,24 zł 16,00 zł
Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku 40,00 zł 42,00 zł
Bernhard Schmid (1872-1947) Księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora Zamku w Malborku 22,86 zł 24,00 zł
GOTYCKI KOŚCIÓŁ PW. ŚW. SZYMONA I ŚW.JUDY TADEUSZA W GNOJEWIE 38,10 zł 40,00 zł
BURSZTYN I ŻUŁAWSKIE KONTEKSTY KULTUROWE 23,81 zł 25,00 zł
STUDIA Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZA NR 10 - MIESZCZANIE WASALE ZAKONNICY 13,01 zł 16,00 zł
Z DZIEJÓW RELIGIJNYCH POMEZANII W XVIII WIEKI 47,62 zł 50,00 zł
ARCHITECTURA ET HISTORIA 32,52 zł 40,00 zł
STUDIA NAD STOSUNKAMI RYNKOWYMI W EKONOMII MALBORSKIEJ W XVI WIEKU 1,22 zł 1,50 zł
W SŁUŻBIE ZABYTKÓW 57,14 zł 60,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Periodyki / Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego (1)

Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, cz. 1-3 25,24 zł 26,50 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Periodyki / Studia Zamkowe (4)

Studia Zamkowe, tom I (oprawa miękka) 25,24 zł 26,50 zł
Studia Zamkowe, tom II (oprawa miękka) 25,24 zł 26,50 zł
Studia Zamkowe, tom III 25,24 zł 26,50 zł
Studia Zamkowe t.IV 85,71 zł 90,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Periodyki / Studia z dziejów średniowiecza (6)

Studia z dziejów średniowiecza nr 11. KOMTURZY RAJCY ŻUPANI 15,24 zł 16,00 zł
Studia z dziejów średniowiecza nr 12. KRZYŻACY SZPITALNICY KONDOTIERZY 10,00 zł 10,50 zł
Studia z dziejów średniowiecza nr 13. ODKRYWCY PRINCEPSI ROZBÓJNICY 20,00 zł 21,00 zł
Studia z dziejów średniowiecza nr 14. KACI ŚWIĘCI TEMPLARIUSZE 20,00 zł 21,00 zł
Studia z dziejów średniowiecza nr 15. PIELGRZYMI POGROBOWCY PREBENDARZE 20,00 zł 21,00 zł
STUDIA Z DZIEJÓW ŚREDNIOWIECZA nr 16 Dzierżawcy, Literaci, Posłowie 28,57 zł 30,00 zł

KSIĄŻKI I MEDIA / Przewodniki, informatory, albumy (13)

Conservatio pro memoria. Dzieje odbudowy zamku malborskiego. Informator wystawy 5,24 zł 5,50 zł
Zamek krzyżacki w Malborku. Niezamknięta karta historii (wersja niemiecka) 95,24 zł 100,00 zł
Zamek Malbork. Przewodnik ilustrowany 24,76 zł 26,00 zł
Malbork castle. The illustrated guidebook 24,76 zł 26,00 zł
Burg Marienburg. Illustrierter Reiseführer 24,76 zł 26,00 zł
Zamek i Katedra w Kwidzynie. Przewodnik ilustrowany 24,76 zł 26,00 zł
Schloss und Dom zu Marienwerder. Illustrierter Reiseführer. 24,76 zł 26,00 zł
Zamek Malbork-siedziba wielkich mistrzów. Przewodnik 14,29 zł 15,00 zł
KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY NA ZAMKU WYSOKIM W MALBORKU 57,14 zł 60,00 zł
KAPLICA ŚW. ANNY NA ZAMKU WYSOKIM W MALBORKU 54,29 zł 57,00 zł
WIEŻA KLESZA I DOMEK DZWONNIKA NA ZAMKU WYSOKIMW MALBORKU 47,62 zł 50,00 zł
ORGANIZACJA I TECHNIKA ŚREDNIOWIECZNEGO BUDOWNICTWA CEGLANEGO W PRUSACH 76,19 zł 80,00 zł
ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH 52,85 zł 65,00 zł

PAMIĄTKI (5)

Puzzle Zamek Malbork Castorland 3000 ele. 35,77 zł 44,00 zł
50-lecie Muzeum. Numizmat okolicznościowy. srebrny. 48,78 zł 60,00 zł
Torba lniana z logo 6,50 zł 8,00 zł
PUZZLE 1000 MALBORK 20,33 zł 25,00 zł
ŻETON UNESCO 5,69 zł 7,00 zł

PLAKATY (6)

Zamek w Malborku (kolrystyka ciemna) 9,76 zł 12,00 zł
Zamek w Malborku (kolorystyka jasna) 9,76 zł 12,00 zł
XX Jubileuszowe Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 8,54 zł 10,50 zł
Zamek wysoki od strony południowo-wschodniej 9,76 zł 12,00 zł
Widok Zamku zza Nogatu 9,76 zł 12,00 zł
Smocze łodzie na tle Zamku w Malborku 9,76 zł 12,00 zł
Click Shop | Hosting home.pl